Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:45:40.904345 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:45:40.905853 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:45:40.906785 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:45:40.910049 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:45:40.910849 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:45:40.912597 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
15:45:40.912934 trace system.CModule
Loading "user" application component