Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Jura
turystyczny
28 km
3h 41m
9
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
04:00:59.264395 trace system.CModule
Loading "log" application component
04:00:59.265477 trace system.CModule
Loading "request" application component
04:00:59.266344 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
04:00:59.269160 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
04:00:59.269828 trace system.CModule
Loading "messages" application component
04:00:59.271033 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
04:00:59.271557 trace system.CModule
Loading "user" application component
04:00:59.272195 trace system.CModule
Loading "session" application component
04:00:59.274746 trace system.CModule
Loading "db" application component
04:00:59.275175 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
04:00:59.278274 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
04:00:59.279287 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
04:00:59.404509 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
04:00:59.406223 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
04:00:59.407962 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
04:00:59.412796 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
04:00:59.412868 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
04:00:59.416599 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
04:00:59.418034 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
04:00:59.419804 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:00:59.424196 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
04:00:59.424870 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
04:00:59.425105 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:00:59.426321 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:00:59.426672 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
04:00:59.427130 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
04:00:59.427275 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:00:59.427573 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:00:59.428297 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
04:00:59.428795 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
04:00:59.428980 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:00:59.429291 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:00:59.429632 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
04:00:59.430031 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
04:00:59.430134 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:00:59.430675 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:00:59.430857 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:00:59.431621 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:00:59.431998 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:00:59.432142 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:00:59.432248 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2784) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:00:59.432429 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:00:59.432531 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2784) GROUP BY `t`.`trip_id`