Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
11:02:04.420030 trace system.CModule
Loading "log" application component
11:02:04.421219 trace system.CModule
Loading "request" application component
11:02:04.422123 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
11:02:04.441721 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
11:02:04.442490 trace system.CModule
Loading "messages" application component
11:02:04.444246 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
11:02:04.444833 trace system.CModule
Loading "user" application component
11:02:04.445513 trace system.CModule
Loading "session" application component
11:02:04.448348 trace system.CModule
Loading "db" application component
11:02:04.448808 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
11:02:04.452133 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
11:02:04.453237 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
11:02:04.457550 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
11:02:04.458764 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
11:02:04.459762 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
11:02:04.465882 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
11:02:04.465962 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
11:02:04.470103 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
11:02:04.471183 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
11:02:04.472487 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
11:02:04.475387 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
11:02:04.476133 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
11:02:04.476317 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
11:02:04.477544 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
11:02:04.477824 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
11:02:04.478245 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
11:02:04.478354 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
11:02:04.478620 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
11:02:04.479113 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
11:02:04.479499 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
11:02:04.479625 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
11:02:04.480101 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
11:02:04.480375 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
11:02:04.480755 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
11:02:04.480840 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`