Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Jura
turystyczny
39 km
4h 53m
10
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
17:28:21.349955 trace system.CModule
Loading "log" application component
17:28:21.351279 trace system.CModule
Loading "request" application component
17:28:21.352220 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
17:28:21.355668 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
17:28:21.357146 trace system.CModule
Loading "messages" application component
17:28:21.359601 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
17:28:21.360476 trace system.CModule
Loading "user" application component
17:28:21.361799 trace system.CModule
Loading "session" application component
17:28:21.367270 trace system.CModule
Loading "db" application component
17:28:21.368175 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
17:28:21.371951 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
17:28:21.373126 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
17:28:21.424787 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
17:28:21.425965 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
17:28:21.426917 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
17:28:21.429451 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
17:28:21.429497 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
17:28:21.433433 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
17:28:21.434981 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
17:28:21.436769 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:28:21.441195 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
17:28:21.442097 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
17:28:21.442423 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:28:21.443705 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:28:21.444137 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
17:28:21.444715 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
17:28:21.444889 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:28:21.445204 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:28:21.445992 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
17:28:21.446610 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
17:28:21.446755 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:28:21.446959 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:28:21.447379 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
17:28:21.447784 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
17:28:21.447895 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:28:21.448488 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:28:21.448698 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:28:21.449537 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:28:21.449687 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:28:21.449841 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:28:21.449968 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2783) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:28:21.450141 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:28:21.450262 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2783) GROUP BY `t`.`trip_id`