Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Jura
turystyczny
39 km
4h 53m
10
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
05:51:21.510871 trace system.CModule
Loading "log" application component
05:51:21.512075 trace system.CModule
Loading "request" application component
05:51:21.513036 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
05:51:21.516053 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
05:51:21.516731 trace system.CModule
Loading "messages" application component
05:51:21.517972 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
05:51:21.518491 trace system.CModule
Loading "user" application component
05:51:21.519145 trace system.CModule
Loading "session" application component
05:51:21.521734 trace system.CModule
Loading "db" application component
05:51:21.522183 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
05:51:21.525259 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
05:51:21.526338 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
05:51:21.530448 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
05:51:21.531538 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
05:51:21.532500 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
05:51:21.535240 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
05:51:21.535311 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
05:51:21.539040 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
05:51:21.540091 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
05:51:21.541274 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:51:21.543916 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
05:51:21.544523 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
05:51:21.544678 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:51:21.545394 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:51:21.545648 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
05:51:21.546120 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
05:51:21.546286 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:51:21.546479 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:51:21.546972 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
05:51:21.547399 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
05:51:21.547512 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:51:21.547658 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:51:21.547887 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
05:51:21.548314 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
05:51:21.548407 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:51:21.548743 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:51:21.548851 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:51:21.549381 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:51:21.549468 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:51:21.549546 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:51:21.549607 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2783) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:51:21.549701 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:51:21.549758 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2783) GROUP BY `t`.`trip_id`