Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
10:37:31.579102 trace system.CModule
Loading "log" application component
10:37:31.580281 trace system.CModule
Loading "request" application component
10:37:31.581176 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
10:37:31.584216 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
10:37:31.584937 trace system.CModule
Loading "messages" application component
10:37:31.586334 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
10:37:31.586873 trace system.CModule
Loading "user" application component
10:37:31.587567 trace system.CModule
Loading "session" application component
10:37:31.590190 trace system.CModule
Loading "db" application component
10:37:31.590622 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
10:37:31.593780 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
10:37:31.594937 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
10:37:31.599244 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
10:37:31.600398 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
10:37:31.601804 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
10:37:31.604572 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
10:37:31.604619 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
10:37:31.608509 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
10:37:31.609601 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
10:37:31.610933 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
10:37:31.613478 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
10:37:31.614037 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
10:37:31.614219 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
10:37:31.615173 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
10:37:31.615428 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
10:37:31.615753 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
10:37:31.615875 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
10:37:31.616012 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
10:37:31.616461 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
10:37:31.616782 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
10:37:31.616863 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
10:37:31.617131 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
10:37:31.617373 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
10:37:31.617657 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
10:37:31.617727 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`