Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
16:26:11.185344 trace system.CModule
Loading "log" application component
16:26:11.187073 trace system.CModule
Loading "request" application component
16:26:11.188571 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
16:26:11.193284 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
16:26:11.194439 trace system.CModule
Loading "messages" application component
16:26:11.196405 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
16:26:11.197150 trace system.CModule
Loading "user" application component
16:26:11.198226 trace system.CModule
Loading "session" application component
16:26:11.202665 trace system.CModule
Loading "db" application component
16:26:11.203541 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
16:26:11.207304 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
16:26:11.208491 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
16:26:11.214754 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
16:26:11.215939 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
16:26:11.217139 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
16:26:11.221790 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
16:26:11.221872 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
16:26:11.228986 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
16:26:11.230495 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
16:26:11.232376 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:26:11.235223 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
16:26:11.235838 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
16:26:11.236017 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:26:11.236932 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:26:11.237230 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
16:26:11.237721 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
16:26:11.237859 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:26:11.238070 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:26:11.238589 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
16:26:11.239080 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
16:26:11.239183 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:26:11.239331 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:26:11.239614 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
16:26:11.240047 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
16:26:11.240139 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:26:11.240536 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:26:11.240667 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:26:11.241214 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:26:11.241311 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:26:11.241405 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:26:11.241470 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:26:11.241657 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:26:11.241748 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`