Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
04:45:01.307506 trace system.CModule
Loading "log" application component
04:45:01.308721 trace system.CModule
Loading "request" application component
04:45:01.309657 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
04:45:01.331595 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
04:45:01.332796 trace system.CModule
Loading "messages" application component
04:45:01.334692 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
04:45:01.335450 trace system.CModule
Loading "user" application component
04:45:01.336513 trace system.CModule
Loading "session" application component
04:45:01.340982 trace system.CModule
Loading "db" application component
04:45:01.341705 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
04:45:01.346646 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
04:45:01.348094 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
04:45:01.354717 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
04:45:01.356441 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
04:45:01.358036 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
04:45:01.361726 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
04:45:01.361816 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
04:45:01.365895 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
04:45:01.367018 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
04:45:01.368246 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:45:01.371787 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
04:45:01.372540 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
04:45:01.372822 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:45:01.373991 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:45:01.374408 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
04:45:01.374950 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
04:45:01.375155 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:45:01.375478 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:45:01.376266 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
04:45:01.376830 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
04:45:01.377001 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:45:01.377244 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:45:01.377580 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
04:45:01.377966 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
04:45:01.378072 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:45:01.378743 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:45:01.378962 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:45:01.379846 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:45:01.380039 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:45:01.380234 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:45:01.380354 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:45:01.380575 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:45:01.380681 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`