Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-2 z 2.
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
80 km
7h 35m
10
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
10:14:07.402240 trace system.CModule
Loading "log" application component
10:14:07.403381 trace system.CModule
Loading "request" application component
10:14:07.404242 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
10:14:07.407138 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
10:14:07.407835 trace system.CModule
Loading "messages" application component
10:14:07.409135 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
10:14:07.409670 trace system.CModule
Loading "user" application component
10:14:07.410319 trace system.CModule
Loading "session" application component
10:14:07.412868 trace system.CModule
Loading "db" application component
10:14:07.413300 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
10:14:07.416337 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
10:14:07.417362 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
10:14:07.421463 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
10:14:07.422590 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
10:14:07.423542 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
10:14:07.426373 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
10:14:07.426415 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
10:14:07.430089 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
10:14:07.431107 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
10:14:07.432316 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
10:14:07.434775 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
10:14:07.435297 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
10:14:07.435451 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
10:14:07.436322 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
10:14:07.436573 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
10:14:07.436933 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
10:14:07.437071 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
10:14:07.437246 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
10:14:07.437690 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
10:14:07.438067 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
10:14:07.438149 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
10:14:07.438324 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
10:14:07.438561 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
10:14:07.438843 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
10:14:07.438918 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
10:14:07.439296 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
10:14:07.439404 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
10:14:07.439918 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
10:14:07.440006 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
10:14:07.440123 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
10:14:07.440181 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`
10:14:07.440321 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
10:14:07.440376 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`