Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
W Internecie trafiliśmy na taką informację na stronie www.jurajskiesciezki.pl Trzy gminy, jeden projekt (...) Janów, Niegowa i Żarki – trzy gminy w północnej części województwa śląskiego zostały połączone za sprawą jednego turystycznego projektu, (...)Projekt polegał na...
Polska, Jura
turystyczny
44 km
6h 53m
26
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:58:33.709985 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:58:33.712117 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:58:33.713685 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:58:33.718949 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:58:33.720274 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:58:33.722407 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
15:58:33.723284 trace system.CModule
Loading "user" application component
15:58:33.724280 trace system.CModule
Loading "session" application component
15:58:33.729053 trace system.CModule
Loading "db" application component
15:58:33.729540 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
15:58:33.732738 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
15:58:33.733803 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
15:58:33.738032 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
15:58:33.739202 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
15:58:33.740173 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
15:58:33.742563 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
15:58:33.742605 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
15:58:33.746241 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
15:58:33.747273 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
15:58:33.748505 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:58:33.751111 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
15:58:33.751708 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
15:58:33.751940 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:58:33.752743 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:58:33.753061 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
15:58:33.753402 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
15:58:33.753523 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:58:33.753638 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:58:33.754142 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
15:58:33.754489 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
15:58:33.754589 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:58:33.754760 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:58:33.755014 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
15:58:33.755321 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
15:58:33.755407 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:58:33.755774 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:58:33.755886 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:58:33.756402 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:58:33.756494 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:58:33.756587 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:58:33.756649 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:58:33.756772 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:58:33.756830 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:58:33.757158 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:58:33.757261 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:58:33.757766 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:58:33.757852 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:58:33.757944 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:58:33.758002 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2547) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:58:33.758054 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:58:33.758110 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2547) GROUP BY `t`.`trip_id`