Trasy

Wyświetlono rezultaty 1-3 z 3.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
W Internecie trafiliśmy na taką informację na stronie www.jurajskiesciezki.pl Trzy gminy, jeden projekt (...) Janów, Niegowa i Żarki – trzy gminy w północnej części województwa śląskiego zostały połączone za sprawą jednego turystycznego projektu, (...)Projekt polegał na...
Polska, Jura
turystyczny
44 km
6h 53m
26
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
04:11:53.47719 trace system.CModule
Loading "log" application component
04:11:53.48835 trace system.CModule
Loading "request" application component
04:11:53.49731 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
04:11:53.62671 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
04:11:53.63471 trace system.CModule
Loading "messages" application component
04:11:53.64779 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
04:11:53.65363 trace system.CModule
Loading "user" application component
04:11:53.66054 trace system.CModule
Loading "session" application component
04:11:53.68715 trace system.CModule
Loading "db" application component
04:11:53.69179 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
04:11:53.72454 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
04:11:53.73565 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
04:11:53.77672 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
04:11:53.78768 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
04:11:53.79756 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND
(title LIKE :query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country
LIKE :query)
04:11:53.82200 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
04:11:53.82241 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (status=:ycp0) AND (title LIKE
:query OR keywords LIKE :query OR region LIKE :query OR country LIKE
:query) ORDER BY t.id DESC LIMIT 10
04:11:53.85947 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
04:11:53.86910 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
04:11:53.88062 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:11:53.90673 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
04:11:53.91293 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
04:11:53.91491 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:11:53.92183 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:11:53.92431 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
04:11:53.92806 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
04:11:53.92922 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:11:53.93072 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:11:53.93535 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
04:11:53.93916 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
04:11:53.94024 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:11:53.94180 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:11:53.94414 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
04:11:53.94738 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
04:11:53.94810 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:11:53.95216 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:11:53.95329 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:11:53.95808 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:11:53.95901 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:11:53.96035 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:11:53.96096 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:11:53.96236 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:11:53.96292 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:11:53.96611 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:11:53.96714 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:11:53.97245 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:11:53.97332 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:11:53.97441 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:11:53.97501 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2547) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:11:53.97565 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:11:53.97620 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2547) GROUP BY `t`.`trip_id`