Trasy

Wyświetlono rezultaty 11-20 z 1843.
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
51 km
2h 33m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
31 km
1h 13m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
141 km
6h 16m
6
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
43 km
1h 52m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
52 km
2h 11m
więcej »
RP, Jez.Olejnickie
turystyczny
32 km
2h 33m
14
więcej »
rp, Jez.Dominickie
spacer
3.7 km
1h 9m
więcej »
RP, Wielkopolska
turystyczny
23 km
1h 58m
5
więcej »
RP, wielkopolska
turystyczny
15 km
1h 35m
4
więcej »
Polska, Jezioro Dominickie
turystyczny
20 km
1h 56m
2
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
04:34:23.168209 trace system.CModule
Loading "log" application component
04:34:23.169322 trace system.CModule
Loading "request" application component
04:34:23.170345 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
04:34:23.188755 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
04:34:23.189615 trace system.CModule
Loading "messages" application component
04:34:23.190980 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
04:34:23.191524 trace system.CModule
Loading "user" application component
04:34:23.192231 trace system.CModule
Loading "session" application component
04:34:23.195127 trace system.CModule
Loading "db" application component
04:34:23.195674 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
04:34:23.198777 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
04:34:23.199990 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
04:34:23.201302 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
04:34:23.202101 warning application
Ustawianie niebezpiecznego (ang. unsage) atrybutu "p" klasy "Trip" nie
powiodło się
04:34:23.205231 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
04:34:23.206429 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
04:34:23.207429 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0
04:34:23.208761 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
04:34:23.208802 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0 ORDER BY t.id
DESC LIMIT 10 OFFSET 10
04:34:23.209233 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
04:34:23.211215 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.213975 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
04:34:23.214675 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
04:34:23.214867 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.215692 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.216042 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
04:34:23.216478 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
04:34:23.216602 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.216792 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.217328 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
04:34:23.217726 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
04:34:23.217825 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3386) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.217995 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.218254 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
04:34:23.218585 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
04:34:23.218673 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3386) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.219161 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.219295 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.219767 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.219897 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.220001 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.220073 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3385) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.220235 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.220314 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3385) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.220675 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.220794 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.221347 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.221446 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.221545 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.221612 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.221776 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.221838 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.222218 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.222332 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.222760 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.222848 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.222970 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.223032 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.223134 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.223195 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.223495 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.223601 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.224050 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.224136 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.224224 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.224287 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.224395 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.224486 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.224787 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.224900 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.225488 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.225578 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.225666 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.225727 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.225841 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.225929 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.226258 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.226362 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.226807 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.226902 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.227073 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.227135 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.227286 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.227345 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.227657 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.227761 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.228243 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.228331 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.228420 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.228480 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.228599 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.228658 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.228986 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.229104 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.229562 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.229650 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.229737 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.229796 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.229921 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.229980 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.230314 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:34:23.230420 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:34:23.230880 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:34:23.230974 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:34:23.231062 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:34:23.231122 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:34:23.231251 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:34:23.231312 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`