Trasy

Wyświetlono rezultaty 11-20 z 1843.
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
51 km
2h 33m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
31 km
1h 13m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
141 km
6h 16m
6
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
43 km
1h 52m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
52 km
2h 11m
więcej »
RP, Jez.Olejnickie
turystyczny
32 km
2h 33m
14
więcej »
rp, Jez.Dominickie
spacer
3.7 km
1h 9m
więcej »
RP, Wielkopolska
turystyczny
23 km
1h 58m
5
więcej »
RP, wielkopolska
turystyczny
15 km
1h 35m
4
więcej »
Polska, Jezioro Dominickie
turystyczny
20 km
1h 56m
2
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
16:16:20.145935 trace system.CModule
Loading "log" application component
16:16:20.147937 trace system.CModule
Loading "request" application component
16:16:20.149605 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
16:16:20.154700 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
16:16:20.156075 trace system.CModule
Loading "messages" application component
16:16:20.158195 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
16:16:20.159014 trace system.CModule
Loading "user" application component
16:16:20.160155 trace system.CModule
Loading "session" application component
16:16:20.164772 trace system.CModule
Loading "db" application component
16:16:20.165534 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
16:16:20.170700 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
16:16:20.172127 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
16:16:20.174184 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
16:16:20.175442 warning application
Ustawianie niebezpiecznego (ang. unsage) atrybutu "p" klasy "Trip" nie
powiodło się
16:16:20.180264 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
16:16:20.182079 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
16:16:20.183682 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0
16:16:20.185169 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
16:16:20.185225 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0 ORDER BY t.id
DESC LIMIT 10 OFFSET 10
16:16:20.185791 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
16:16:20.188605 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.193011 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
16:16:20.193763 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
16:16:20.194025 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.195056 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.195446 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
16:16:20.195902 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
16:16:20.196111 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.196378 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.197185 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
16:16:20.197690 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
16:16:20.197825 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3386) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.197967 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.198369 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
16:16:20.198770 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
16:16:20.198894 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3386) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.199475 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.199704 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.200541 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.200709 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.200900 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.201024 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3385) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.201184 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.201323 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3385) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.201818 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.202047 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.202842 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.203006 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.203133 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.203243 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.203385 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.203490 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.203933 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.204129 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.204809 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.204984 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.205141 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.205246 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.205396 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.205497 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.205996 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.206177 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.206866 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.207047 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.207201 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.207308 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.207458 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.207555 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.208018 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.208209 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.209088 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.209235 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.209462 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.209564 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.209743 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.209844 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.210294 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.210488 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.211189 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.211345 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.211530 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.211637 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.211765 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.211869 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.212332 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.212532 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.213325 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.213484 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.213609 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.213717 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.213852 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.213965 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.214397 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.214584 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.215359 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.215511 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.215630 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.215734 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.215841 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.215950 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.216408 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:16:20.216594 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:16:20.217351 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:16:20.217504 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:16:20.217621 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:16:20.217725 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:16:20.217827 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:16:20.217930 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`