Trasy

Wyświetlono rezultaty 11-20 z 1841.
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
141 km
6h 16m
6
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
43 km
1h 52m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
52 km
2h 11m
więcej »
RP, Jez.Olejnickie
turystyczny
32 km
2h 33m
14
więcej »
rp, Jez.Dominickie
spacer
3.7 km
1h 9m
więcej »
RP, Wielkopolska
turystyczny
23 km
1h 58m
5
więcej »
RP, wielkopolska
turystyczny
15 km
1h 35m
4
więcej »
Polska, Jezioro Dominickie
turystyczny
20 km
1h 56m
2
więcej »
Polska, Wielkopolska
turystyczny
14 km
1h 9m
2
więcej »
Polska, Dolny Śląsk
motocykl
45 km
1h 31m
2
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
21:22:19.326447 trace system.CModule
Loading "log" application component
21:22:19.327542 trace system.CModule
Loading "request" application component
21:22:19.328447 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
21:22:19.331187 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
21:22:19.331881 trace system.CModule
Loading "messages" application component
21:22:19.333148 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
21:22:19.333451 trace system.CModule
Loading "user" application component
21:22:19.334182 trace system.CModule
Loading "session" application component
21:22:19.336931 trace system.CModule
Loading "db" application component
21:22:19.337383 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
21:22:19.340444 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
21:22:19.341532 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
21:22:19.342782 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
21:22:19.343569 warning application
Ustawianie niebezpiecznego (ang. unsage) atrybutu "p" klasy "Trip" nie
powiodło się
21:22:19.346497 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
21:22:19.347631 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
21:22:19.348612 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0
21:22:19.349967 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
21:22:19.350009 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE status=:ycp0 ORDER BY t.id
DESC LIMIT 10 OFFSET 10
21:22:19.350404 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
21:22:19.352179 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.354693 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
21:22:19.355366 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
21:22:19.355556 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.356357 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.356637 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
21:22:19.357170 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
21:22:19.357314 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.357527 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.358172 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
21:22:19.358758 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
21:22:19.358887 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.359071 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.359373 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
21:22:19.359800 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
21:22:19.359905 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3382) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.360304 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.360440 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.360918 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.361021 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.361123 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.361192 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.361329 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.361394 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3381) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.361757 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.361872 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.362334 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.362428 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.362524 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.362592 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.362718 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.362781 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3380) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.363106 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.363219 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.363833 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.363941 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.364099 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.364167 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.364296 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.364361 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3379) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.364681 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.364794 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.365242 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.365335 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.365482 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.365551 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.365659 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.365724 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3378) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.366060 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.366170 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.366663 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.366756 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.366852 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.366930 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.367067 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.367131 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3377) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.367463 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.367573 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.368077 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.368170 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.368264 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.368329 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.368446 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.368508 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3376) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.368823 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.368941 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.369422 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.369515 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.369609 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.369671 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.369791 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.369874 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3375) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.370227 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.370336 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.370822 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.370922 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.371015 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.371078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3374) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.371195 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.371258 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3374) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.371602 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
21:22:19.371712 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
21:22:19.372208 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
21:22:19.372299 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
21:22:19.372457 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
21:22:19.372524 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3373) GROUP BY `t`.`trip_id`
21:22:19.372636 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
21:22:19.372698 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3373) GROUP BY `t`.`trip_id`