Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
14:58:02.807455 trace system.CModule
Loading "log" application component
14:58:02.809026 trace system.CModule
Loading "request" application component
14:58:02.809987 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
14:58:02.813220 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
14:58:02.814018 trace system.CModule
Loading "messages" application component
14:58:02.815779 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
14:58:02.816124 trace system.CModule
Loading "user" application component