41.PKO Półmaraton Szczecin Edycja Wirtualna - propozycja trasy-płaska

Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
14:18:05.396478 trace system.CModule
Loading "log" application component
14:18:05.397721 trace system.CModule
Loading "request" application component
14:18:05.398617 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
14:18:05.401663 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
14:18:05.402359 trace system.CModule
Loading "messages" application component
14:18:05.403594 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
14:18:05.404135 trace system.CModule
Loading "user" application component
14:18:05.404778 trace system.CModule
Loading "session" application component
14:18:05.407439 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findByPk()
14:18:05.407449 trace system.CModule
Loading "db" application component
14:18:05.407876 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
14:18:05.412606 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
14:18:05.413803 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
14:18:05.414516 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE `t`.`id`=3396 LIMIT 1
14:18:05.415195 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photos
14:18:05.417679 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
14:18:05.418081 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
14:18:05.418257 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `photos`.`id` AS `t1_c0`, `photos`.`trip_id` AS
`t1_c1`, `photos`.`title` AS `t1_c2`, `photos`.`filepath` AS `t1_c3`,
`photos`.`latitude` AS `t1_c4`, `photos`.`longitude` AS `t1_c5`,
`photos`.`time` AS `t1_c6`, `photos`.`location_type` AS `t1_c7`,
`photos`.`time_delta` AS `t1_c8` FROM `photo` `photos`  WHERE
(`photos`.`trip_id`=:ypl0) ORDER BY time
14:18:05.420342 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.comments
14:18:05.420628 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
14:18:05.421060 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
14:18:05.421246 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `comments`.`id` AS `t1_c0`, `comments`.`trip_id` AS
`t1_c1`, `comments`.`user_id` AS `t1_c2`, `comments`.`date_add` AS `t1_c3`,
`comments`.`content` AS `t1_c4` FROM `comment` `comments`  WHERE
(`comments`.`trip_id`=:ypl0)
14:18:05.421461 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
14:18:05.421753 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
14:18:05.422146 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
14:18:05.422337 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
14:18:05.422918 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
14:18:05.423875 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
14:18:05.424403 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
14:18:05.424556 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
14:18:05.425281 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
14:18:05.426641 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component