Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:11:49.58772 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:11:49.60393 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:11:49.61330 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:11:49.64704 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:11:49.65531 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:11:49.67306 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
15:11:49.67632 trace system.CModule
Loading "user" application component