Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:26:35.547364 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:26:35.548953 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:26:35.550007 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:26:35.553381 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:26:35.554280 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:26:35.556128 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter TripController.filteraccessControl()
15:26:35.556488 trace system.CModule
Loading "user" application component