Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:06:38.779385 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:06:38.780949 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:06:38.781847 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:06:38.785274 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:06:38.786154 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:06:38.788013 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
15:06:38.788350 trace system.CModule
Loading "user" application component