Tomeks

Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
wędrówka
15 km
9h 22m
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
17:15:52.829672 trace system.CModule
Loading "log" application component
17:15:52.830823 trace system.CModule
Loading "request" application component
17:15:52.831692 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
17:15:52.834621 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
17:15:52.835320 trace system.CModule
Loading "messages" application component
17:15:52.836642 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
17:15:52.837172 trace system.CModule
Loading "user" application component
17:15:52.837822 trace system.CModule
Loading "session" application component
17:15:52.840922 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
17:15:52.840928 trace system.CModule
Loading "db" application component
17:15:52.841361 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
17:15:52.845312 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
17:15:52.846265 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
17:15:52.846884 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
17:15:52.848365 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
17:15:52.848886 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
17:15:52.849226 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
17:15:52.849788 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
17:15:52.849818 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
17:15:52.852401 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
17:15:52.853560 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
17:15:52.853635 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
17:15:52.854192 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
17:15:52.854228 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8
17:15:52.854460 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
17:15:52.855441 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
17:15:52.856360 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:15:52.858030 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:15:52.858746 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:15:52.859018 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
17:15:52.859406 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
17:15:52.859519 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:15:52.859607 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:15:52.860243 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
17:15:52.860646 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
17:15:52.860753 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3389) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:15:52.860882 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:15:52.861161 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
17:15:52.861505 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
17:15:52.861609 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3389) GROUP BY `t`.`trip_id`