Tomeks

Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
wędrówka
15 km
9h 22m
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
22:18:06.958925 trace system.CModule
Loading "log" application component
22:18:06.960228 trace system.CModule
Loading "request" application component
22:18:06.961595 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
22:18:06.965190 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
22:18:06.965873 trace system.CModule
Loading "messages" application component
22:18:06.967166 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
22:18:06.967680 trace system.CModule
Loading "user" application component
22:18:06.968380 trace system.CModule
Loading "session" application component
22:18:06.971605 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
22:18:06.971613 trace system.CModule
Loading "db" application component
22:18:06.972078 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
22:18:06.976294 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
22:18:06.977332 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
22:18:06.977962 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
22:18:06.979677 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
22:18:06.980390 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
22:18:06.980796 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
22:18:06.981384 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
22:18:06.981426 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
22:18:06.984105 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
22:18:06.985204 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
22:18:06.985272 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
22:18:06.985785 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
22:18:06.985820 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8
22:18:06.986068 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
22:18:06.987111 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
22:18:06.988043 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:18:06.989976 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user`  WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:18:06.990772 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:18:06.991111 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
22:18:06.991817 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
22:18:06.991947 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category`  WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:18:06.992079 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:18:06.992717 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
22:18:06.993160 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
22:18:06.993242 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3389) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:18:06.993474 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:18:06.993767 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
22:18:06.994134 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
22:18:06.994215 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3389) GROUP BY `t`.`trip_id`