Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 33-40 z 46.
Polska, Mazury
żaglówka
45 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
27 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
38 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
44 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
16 km
1h 37m
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
24 km
2h 26m
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
56 km
5h 37m
więcej »
Polska, Mazury Zachodnie
żaglówka
23 km
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
17:13:47.491761 trace system.CModule
Loading "log" application component
17:13:47.492964 trace system.CModule
Loading "request" application component
17:13:47.493863 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
17:13:47.496963 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
17:13:47.497705 trace system.CModule
Loading "messages" application component
17:13:47.499074 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
17:13:47.499619 trace system.CModule
Loading "user" application component
17:13:47.500328 trace system.CModule
Loading "session" application component
17:13:47.503572 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
17:13:47.503580 trace system.CModule
Loading "db" application component
17:13:47.504057 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
17:13:47.509037 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
17:13:47.510119 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
17:13:47.510761 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
17:13:47.511702 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
17:13:47.512327 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
17:13:47.512623 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
17:13:47.513254 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
17:13:47.513289 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
17:13:47.516796 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
17:13:47.518063 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
17:13:47.518151 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
17:13:47.518753 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
17:13:47.518798 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 32
17:13:47.519229 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
17:13:47.520257 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
17:13:47.521244 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.523111 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.523921 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.524280 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
17:13:47.524877 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
17:13:47.525036 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.525228 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.526179 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
17:13:47.526684 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
17:13:47.526789 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1857) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.527044 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.527345 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
17:13:47.527828 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
17:13:47.527952 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1857) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.528403 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.528537 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.529030 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.529128 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.529216 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.529282 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1856) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.529405 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.529463 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1856) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.529786 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.529900 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.530349 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.530440 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.530541 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.530605 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1855) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.530720 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.530777 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1855) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.531142 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.531265 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.531737 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.531831 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.531930 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.531997 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1854) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.532119 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.532182 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1854) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.532519 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.532638 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.533152 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.533252 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.533355 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.533426 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1619) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.533629 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.533695 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1619) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.534050 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.534161 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.534616 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.534708 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.534801 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.534864 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1618) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.534984 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.535047 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1618) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.535399 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.535507 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.535964 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.536057 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.536150 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.536215 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1617) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.536323 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.536384 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1617) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.536705 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
17:13:47.536814 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
17:13:47.537271 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
17:13:47.537359 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
17:13:47.537446 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
17:13:47.537506 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1015) GROUP BY `t`.`trip_id`
17:13:47.537626 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
17:13:47.537699 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1015) GROUP BY `t`.`trip_id`