Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 33-40 z 46.
Polska, Mazury
żaglówka
45 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
27 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
38 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
44 km
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
16 km
1h 37m
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
24 km
2h 26m
więcej »
Polska, Mazury
żaglówka
56 km
5h 37m
więcej »
Polska, Mazury Zachodnie
żaglówka
23 km
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
05:36:07.112207 trace system.CModule
Loading "log" application component
05:36:07.113600 trace system.CModule
Loading "request" application component
05:36:07.115062 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
05:36:07.130506 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
05:36:07.131901 trace system.CModule
Loading "messages" application component
05:36:07.134047 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
05:36:07.134912 trace system.CModule
Loading "user" application component
05:36:07.136233 trace system.CModule
Loading "session" application component
05:36:07.139904 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
05:36:07.139915 trace system.CModule
Loading "db" application component
05:36:07.140387 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
05:36:07.144532 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
05:36:07.145590 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
05:36:07.146272 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
05:36:07.147259 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
05:36:07.147959 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
05:36:07.148323 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
05:36:07.149048 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
05:36:07.149095 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
05:36:07.151942 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
05:36:07.153084 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
05:36:07.153218 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
05:36:07.153898 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
05:36:07.153949 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 32
05:36:07.154453 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
05:36:07.155479 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
05:36:07.156467 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.158387 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.159190 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.159468 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
05:36:07.159961 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
05:36:07.160157 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.160392 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.160969 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
05:36:07.161551 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
05:36:07.161708 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1857) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.161982 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.162292 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
05:36:07.162633 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
05:36:07.162735 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1857) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.163264 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.163464 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.163969 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.164078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.164176 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.164248 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1856) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.164493 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.164593 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1856) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.164994 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.165154 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.165637 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.165743 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.165838 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.165925 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1855) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.166076 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.166148 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1855) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.166510 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.166639 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.167130 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.167298 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.167401 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.167478 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1854) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.167635 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.167706 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1854) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.168121 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.168256 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.168770 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.168879 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.168998 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.169070 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1619) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.169329 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.169399 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1619) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.169783 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.169924 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.170398 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.170505 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.170605 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.170700 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1618) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.170941 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.171066 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1618) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.171591 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.171719 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.172311 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.172444 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.172555 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.172635 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1617) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.172768 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.172837 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1617) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.173216 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:36:07.173341 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:36:07.173815 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:36:07.173937 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:36:07.174036 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:36:07.174108 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=1015) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:36:07.174263 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:36:07.174390 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=1015) GROUP BY `t`.`trip_id`