Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 17-24 z 46.
Opóźnione otwarcie sezonu rowerowego 2016.
Polska, Śląsk
turystyczny
45 km
2h 58m
2
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
49 km
4h 43m
10
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
97 km
25
więcej »
Polska, Małopolska
turystyczny
86 km
6h 35m
32
więcej »
Polska, Małopolska
turystyczny
69 km
21
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
73 km
27
więcej »
Polska, Katowice, Górny Śląsk
turystyczny
45 km
4h 6m
więcej »
Polska, Katowice
turystyczny
47 km
3h 42m
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
05:20:57.552969 trace system.CModule
Loading "log" application component
05:20:57.554085 trace system.CModule
Loading "request" application component
05:20:57.554963 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
05:20:57.569590 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
05:20:57.570276 trace system.CModule
Loading "messages" application component
05:20:57.571459 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
05:20:57.572009 trace system.CModule
Loading "user" application component
05:20:57.572707 trace system.CModule
Loading "session" application component
05:20:57.575762 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
05:20:57.575768 trace system.CModule
Loading "db" application component
05:20:57.576210 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
05:20:57.580104 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
05:20:57.581120 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
05:20:57.581717 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
05:20:57.582652 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
05:20:57.583488 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
05:20:57.593561 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
05:20:57.596347 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
05:20:57.596393 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
05:20:57.598964 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
05:20:57.600028 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
05:20:57.600090 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
05:20:57.600764 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
05:20:57.600800 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 16
05:20:57.601274 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
05:20:57.602246 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
05:20:57.603118 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.604753 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.605499 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.605751 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
05:20:57.606378 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
05:20:57.606528 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.606622 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.607126 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
05:20:57.607526 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
05:20:57.607616 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2896) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.607825 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.608088 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
05:20:57.608503 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
05:20:57.608584 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2896) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.608967 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.609078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.609560 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.609651 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.609738 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.609798 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2842) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.609947 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.610003 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2842) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.610331 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.610435 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.610977 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.611066 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.611148 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.611224 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2835) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.611344 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.611401 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2835) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.611721 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.611826 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.612302 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.612391 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.612476 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.612535 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2820) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.612879 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.612971 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2820) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.613280 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.613385 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.613846 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.613939 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.614020 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.614079 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2813) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.614197 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.614253 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2813) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.614564 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.614667 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.615128 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.615214 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.615303 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.615362 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2800) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.615461 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.615518 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2800) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.615849 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.615962 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.616394 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.616482 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.616569 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.616631 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2793) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.616749 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.616805 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2793) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.617120 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
05:20:57.617223 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
05:20:57.617626 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
05:20:57.617713 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
05:20:57.617796 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
05:20:57.617857 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2785) GROUP BY `t`.`trip_id`
05:20:57.617969 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
05:20:57.618026 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2785) GROUP BY `t`.`trip_id`