Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 17-24 z 46.
Opóźnione otwarcie sezonu rowerowego 2016.
Polska, Śląsk
turystyczny
45 km
2h 58m
2
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
49 km
4h 43m
10
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
97 km
25
więcej »
Polska, Małopolska
turystyczny
86 km
6h 35m
32
więcej »
Polska, Małopolska
turystyczny
69 km
21
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
73 km
27
więcej »
Polska, Katowice, Górny Śląsk
turystyczny
45 km
4h 6m
więcej »
Polska, Katowice
turystyczny
47 km
3h 42m
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
16:58:59.673904 trace system.CModule
Loading "log" application component
16:58:59.675071 trace system.CModule
Loading "request" application component
16:58:59.675975 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
16:58:59.678989 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
16:58:59.679686 trace system.CModule
Loading "messages" application component
16:58:59.681004 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
16:58:59.681531 trace system.CModule
Loading "user" application component
16:58:59.682204 trace system.CModule
Loading "session" application component
16:58:59.685350 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
16:58:59.685358 trace system.CModule
Loading "db" application component
16:58:59.685795 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
16:58:59.689894 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
16:58:59.690993 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
16:58:59.691602 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
16:58:59.692513 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
16:58:59.693067 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
16:58:59.693407 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
16:58:59.694160 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
16:58:59.694217 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
16:58:59.696924 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
16:58:59.698086 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
16:58:59.698153 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
16:58:59.698709 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
16:58:59.698745 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 16
16:58:59.699168 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
16:58:59.700221 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
16:58:59.701176 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.702852 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.703506 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.703763 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
16:58:59.704222 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
16:58:59.704350 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.704504 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.705106 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
16:58:59.705554 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
16:58:59.705672 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2896) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.705874 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.706188 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
16:58:59.706650 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
16:58:59.706723 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2896) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.707108 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.707223 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.707798 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.707926 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.708065 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.708137 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2842) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.708281 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.708355 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2842) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.708764 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.708868 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.709471 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.709568 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.709647 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.709722 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2835) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.709815 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.709878 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2835) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.710225 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.710344 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.710917 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.711033 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.711150 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.711225 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2820) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.711441 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.711509 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2820) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.711879 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.712017 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.712587 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.712675 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.712795 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.712857 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2813) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.713243 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.713300 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2813) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.713685 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.713789 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.714296 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.714384 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.714616 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.714682 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2800) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.714812 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.714869 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2800) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.715204 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.715308 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.715730 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.715818 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.715900 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.715972 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2793) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.716075 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.716130 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2793) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.716438 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:58:59.716562 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:58:59.717000 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:58:59.717139 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:58:59.717278 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:58:59.717339 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2785) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:58:59.717436 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:58:59.717528 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2785) GROUP BY `t`.`trip_id`