Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 9-16 z 46.
Polska, Górny Śląsk
ponton
104 km
26
więcej »
Polska, Górny Śląsk
ponton
47 km
28
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
80 km
7h 35m
10
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
77 km
7h 49m
8
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
43 km
4
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
03:54:33.18203 trace system.CModule
Loading "log" application component
03:54:33.19562 trace system.CModule
Loading "request" application component
03:54:33.20530 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
03:54:33.32397 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
03:54:33.33220 trace system.CModule
Loading "messages" application component
03:54:33.34542 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
03:54:33.35118 trace system.CModule
Loading "user" application component
03:54:33.35945 trace system.CModule
Loading "session" application component
03:54:33.39642 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
03:54:33.39650 trace system.CModule
Loading "db" application component
03:54:33.40148 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
03:54:33.44555 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
03:54:33.45648 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
03:54:33.46307 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
03:54:33.47487 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
03:54:33.48059 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
03:54:33.56271 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
03:54:33.178487 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
03:54:33.178545 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
03:54:33.181675 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
03:54:33.183343 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
03:54:33.183459 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
03:54:33.184343 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
03:54:33.184389 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 8
03:54:33.184791 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
03:54:33.185794 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
03:54:33.186786 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.188540 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.189376 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.189693 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
03:54:33.190146 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
03:54:33.190293 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.190412 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.190917 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
03:54:33.191310 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
03:54:33.191412 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3058) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.192147 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.192414 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
03:54:33.192768 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
03:54:33.192861 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3058) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.193275 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.193409 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.193949 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.194046 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.194212 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.194283 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2988) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.194467 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.194536 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2988) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.194945 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.195059 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.195553 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.195648 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.195739 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.195802 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2987) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.195957 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.196024 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2987) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.196365 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.196481 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.197010 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.197112 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.197213 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.197283 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.197446 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.197513 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.197858 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.198076 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.198930 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.199117 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.199290 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.199419 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.199817 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.199911 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.200337 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.200480 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.201209 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.201328 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.201457 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.201539 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2925) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.201745 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.201816 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2925) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.202198 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.202327 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.202883 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.203012 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.203116 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.203190 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2917) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.203361 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.203432 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2917) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.203807 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
03:54:33.203937 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
03:54:33.204462 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
03:54:33.204565 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
03:54:33.204662 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
03:54:33.204732 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2904) GROUP BY `t`.`trip_id`
03:54:33.204894 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
03:54:33.204972 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2904) GROUP BY `t`.`trip_id`