Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 9-16 z 46.
Polska, Górny Śląsk
ponton
104 km
26
więcej »
Polska, Górny Śląsk
ponton
47 km
28
więcej »
Polska, Śląsk, Jura
turystyczny
35 km
5h 47m
22
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
80 km
7h 35m
10
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
77 km
7h 49m
8
więcej »
Polska, Śląsk
turystyczny
43 km
4
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:41:32.272175 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:41:32.273389 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:41:32.274343 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:41:32.277479 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:41:32.278212 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:41:32.279577 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
15:41:32.280103 trace system.CModule
Loading "user" application component
15:41:32.280761 trace system.CModule
Loading "session" application component
15:41:32.283958 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
15:41:32.283966 trace system.CModule
Loading "db" application component
15:41:32.284410 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
15:41:32.288652 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
15:41:32.289751 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
15:41:32.290376 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
15:41:32.291409 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
15:41:32.292020 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
15:41:32.292402 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
15:41:32.293934 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
15:41:32.293986 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
15:41:32.297091 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
15:41:32.298379 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
15:41:32.298465 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
15:41:32.299230 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
15:41:32.299271 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 8
15:41:32.299654 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
15:41:32.300736 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
15:41:32.301680 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.303471 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.304200 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.304497 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
15:41:32.305037 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
15:41:32.305200 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.305414 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.306121 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
15:41:32.306538 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
15:41:32.306628 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3058) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.306807 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.307086 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
15:41:32.307419 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
15:41:32.307492 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3058) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.307852 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.307987 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.308485 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.308576 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.308729 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.308803 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2988) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.308986 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.309058 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2988) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.309412 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.309529 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.310039 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.310127 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.310201 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.310261 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2987) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.310353 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.310409 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2987) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.310698 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.310832 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.311395 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.311496 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.311589 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.311652 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.311745 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.311811 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2958) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.312119 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.312226 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.312705 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.312800 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.312886 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.312967 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.313070 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.313134 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2928) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.313468 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.313582 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.314105 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.314196 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.314276 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.314344 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2925) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.314434 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.314490 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2925) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.314817 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.314939 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.315586 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.315704 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.315802 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.315881 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2917) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.316032 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.316103 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2917) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.316442 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
15:41:32.316556 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
15:41:32.317089 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
15:41:32.317188 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
15:41:32.317276 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
15:41:32.317342 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=2904) GROUP BY `t`.`trip_id`
15:41:32.317467 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
15:41:32.317528 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=2904) GROUP BY `t`.`trip_id`