Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 1-8 z 46.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
68 km
4h 59m
13
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
102 km
8h 35m
12
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
50 km
3h 19m
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk Jura
kajak
13 km
3h 34m
15
więcej »
Polska, warmińsko - mazurskie
żaglówka
146 km
36
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
63 km
12
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
04:28:01.913486 trace system.CModule
Loading "log" application component
04:28:01.914664 trace system.CModule
Loading "request" application component
04:28:01.915697 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
04:28:01.918881 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
04:28:01.919650 trace system.CModule
Loading "messages" application component
04:28:01.920960 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
04:28:01.921549 trace system.CModule
Loading "user" application component
04:28:01.922225 trace system.CModule
Loading "session" application component
04:28:01.925401 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
04:28:01.925407 trace system.CModule
Loading "db" application component
04:28:01.925857 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
04:28:01.930109 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
04:28:01.931140 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
04:28:01.931723 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
04:28:01.932586 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
04:28:01.933078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
04:28:01.933371 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
04:28:01.934036 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
04:28:01.934072 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
04:28:01.936711 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
04:28:01.937872 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
04:28:01.937938 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
04:28:01.938507 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
04:28:01.938541 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8
04:28:01.938925 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
04:28:01.939860 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
04:28:01.940742 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.942504 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.943317 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.943727 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
04:28:01.944268 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
04:28:01.944439 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.944581 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.945374 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
04:28:01.945852 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
04:28:01.945967 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.946115 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.946381 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
04:28:01.946743 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
04:28:01.946821 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.947204 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.947330 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.947837 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.947956 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.948041 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.948108 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.948216 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.948276 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.948560 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.948668 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.949142 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.949234 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.949312 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.949374 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.949465 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.949529 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.949867 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.950014 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.950468 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.950556 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.950633 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.950692 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.950773 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.950829 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.951139 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.951256 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.951754 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.951843 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.951936 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.951997 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.952114 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.952169 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.952438 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.952542 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.953047 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.953135 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.953296 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.953356 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.953453 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.953507 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.953773 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.953877 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.954365 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.954476 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.954626 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.954715 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.954814 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.954919 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.955312 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
04:28:01.955477 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
04:28:01.956188 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
04:28:01.956327 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
04:28:01.956459 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
04:28:01.956557 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`
04:28:01.956651 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
04:28:01.956744 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`