Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 1-8 z 46.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
68 km
4h 59m
13
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
102 km
8h 35m
12
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
50 km
3h 19m
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk Jura
kajak
13 km
3h 34m
15
więcej »
Polska, warmińsko - mazurskie
żaglówka
146 km
36
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
63 km
12
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
16:10:20.484352 trace system.CModule
Loading "log" application component
16:10:20.485593 trace system.CModule
Loading "request" application component
16:10:20.486525 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
16:10:20.490569 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
16:10:20.491318 trace system.CModule
Loading "messages" application component
16:10:20.492717 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
16:10:20.493304 trace system.CModule
Loading "user" application component
16:10:20.494024 trace system.CModule
Loading "session" application component
16:10:20.497441 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
16:10:20.497451 trace system.CModule
Loading "db" application component
16:10:20.497924 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
16:10:20.502012 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
16:10:20.503196 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
16:10:20.503834 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
16:10:20.504772 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
16:10:20.505508 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
16:10:20.506144 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
16:10:20.507132 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
16:10:20.507200 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
16:10:20.511857 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
16:10:20.513789 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
16:10:20.513979 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
16:10:20.514926 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
16:10:20.515000 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8
16:10:20.515561 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
16:10:20.516977 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
16:10:20.517998 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.520478 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.521784 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.522243 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
16:10:20.522952 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
16:10:20.523138 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.523400 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.524369 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
16:10:20.525022 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
16:10:20.525208 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.525420 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.525805 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
16:10:20.526319 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
16:10:20.526442 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.526984 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.527182 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.528110 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.528292 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.528471 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.528600 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.528887 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.528999 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.529484 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.529670 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.530551 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.530711 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.530872 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.530994 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.531229 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.531342 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.532071 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.532274 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.533113 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.533288 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.533459 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.533612 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.533788 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.533895 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.534404 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.534589 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.535468 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.535618 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.535788 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.535914 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.536206 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.536315 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.536864 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.537055 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.537662 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.537767 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.538003 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.538078 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.538213 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.538280 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.538630 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.538744 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.539278 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.539371 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.539529 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.539596 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.539716 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.539778 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.540131 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
16:10:20.540242 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
16:10:20.540867 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
16:10:20.540973 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
16:10:20.541069 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
16:10:20.541136 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`
16:10:20.541271 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
16:10:20.541335 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`