Olo_fasolo

Wyświetlono rezultaty 1-8 z 46.
Przebieg trasy: Myszków-Żarki-Czatachowa-Złoty Potok-Zrębice-Olsztyn-Częstochowa
Polska, Śląsk Jura
turystyczny
65 km
6h 39m
17
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
68 km
4h 59m
13
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
102 km
8h 35m
12
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
50 km
3h 19m
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
86 km
20
więcej »
Polska, Górny Śląsk Jura
kajak
13 km
3h 34m
15
więcej »
Polska, warmińsko - mazurskie
żaglówka
146 km
36
więcej »
Polska, Górny Śląsk
turystyczny
63 km
12
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
13:45:12.172626 trace system.CModule
Loading "log" application component
13:45:12.173711 trace system.CModule
Loading "request" application component
13:45:12.174587 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
13:45:12.195137 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
13:45:12.195826 trace system.CModule
Loading "messages" application component
13:45:12.197079 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
13:45:12.197613 trace system.CModule
Loading "user" application component
13:45:12.198260 trace system.CModule
Loading "session" application component
13:45:12.201430 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
13:45:12.201436 trace system.CModule
Loading "db" application component
13:45:12.201867 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
13:45:12.205687 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
13:45:12.206643 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
13:45:12.207233 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
13:45:12.208137 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
13:45:12.208730 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
13:45:12.219099 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
13:45:12.271874 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
13:45:12.271954 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
13:45:12.274632 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
13:45:12.275741 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
13:45:12.275805 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
13:45:12.276504 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
13:45:12.276539 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8
13:45:12.276962 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
13:45:12.277920 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
13:45:12.278790 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.280469 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.281332 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.281582 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
13:45:12.282145 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
13:45:12.282291 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.282454 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.282928 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
13:45:12.283364 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
13:45:12.283482 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.283627 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.283864 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
13:45:12.284198 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
13:45:12.284274 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3398) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.284600 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.284708 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.285213 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.285301 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.285412 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.285471 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.285665 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.285721 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3244) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.286007 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.286112 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.286592 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.286679 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.286793 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.286854 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.286963 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.287019 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3239) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.287300 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.287403 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.287851 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.287941 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.288050 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.288110 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.288244 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.288300 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3231) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.288640 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.288744 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.289222 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.289309 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.289413 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.289473 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.289597 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.289653 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3127) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.289962 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.290082 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.290548 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.290638 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.290786 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.290849 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.290970 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.291035 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3124) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.291325 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.291431 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.291913 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.292016 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.292196 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.292258 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.292395 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.292464 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3090) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.292812 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
13:45:12.292988 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
13:45:12.293521 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
13:45:12.293611 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
13:45:12.293737 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
13:45:12.293806 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`
13:45:12.293951 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
13:45:12.294008 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3060) GROUP BY `t`.`trip_id`