Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
14:40:01.99915 trace system.CModule
Loading "log" application component
14:40:01.102375 trace system.CModule
Loading "request" application component
14:40:01.104027 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
14:40:01.128602 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
14:40:01.129848 trace system.CModule
Loading "messages" application component
14:40:01.132777 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
14:40:01.133301 trace system.CModule
Loading "user" application component