Damiano

Wyświetlono rezultaty 9-16 z 196.
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
45 km
1h 40m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
66 km
3h 1m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
61 km
3h 4m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
43 km
1h 50m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
41 km
1h 42m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
36 km
1h 30m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
31 km
1h 18m
więcej »
Polska, Górny Śląsk-Goczałkowice-Zdrój
Rower
40 km
1h 47m
więcej »
Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
22:24:23.335352 trace system.CModule
Loading "log" application component
22:24:23.336437 trace system.CModule
Loading "request" application component
22:24:23.337317 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
22:24:23.340208 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
22:24:23.340902 trace system.CModule
Loading "messages" application component
22:24:23.342128 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
22:24:23.342648 trace system.CModule
Loading "user" application component
22:24:23.343306 trace system.CModule
Loading "session" application component
22:24:23.346689 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByAttributes()
22:24:23.346698 trace system.CModule
Loading "db" application component
22:24:23.347212 trace system.db.CDbConnection
Opening DB connection
22:24:23.351315 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `user`
22:24:23.352401 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `user`
22:24:23.353013 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`login`=:yp0 LIMIT 1
22:24:23.354181 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `trip`
22:24:23.354813 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `trip`
22:24:23.355112 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) count, SUM(`distance`) distance,
SUM(`duration`) duration, SUM(`kcal`) kcal
				FROM trip
				WHERE user_id = ? AND status = 1
22:24:23.356064 trace system.db.ar.CActiveRecord
User.findByPk()
22:24:23.356101 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `user` `t` WHERE `t`.`id` IS NULL LIMIT 1
22:24:23.358714 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
22:24:23.359786 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.count()
22:24:23.359857 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT COUNT(*) FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1)
22:24:23.360519 trace system.db.ar.CActiveRecord
Trip.findAll()
22:24:23.360557 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT * FROM `trip` `t` WHERE (user_id=:ycp0) AND
(status=:ycp1) ORDER BY t.id DESC LIMIT 8 OFFSET 8
22:24:23.360893 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component
22:24:23.361799 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
22:24:23.362674 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.364371 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.365145 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.365387 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `category`
22:24:23.365856 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `category`
22:24:23.365973 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.366111 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.366571 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `photo`
22:24:23.366946 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `photo`
22:24:23.367067 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3369) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.367213 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.367444 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW FULL COLUMNS FROM `comment`
22:24:23.367867 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SHOW CREATE TABLE `comment`
22:24:23.367958 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3369) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.368331 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.368447 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.368874 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.368973 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.369085 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.369147 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3368) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.369276 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.369332 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3368) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.369657 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.369760 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.370192 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.370280 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.370390 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.370452 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3367) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.370675 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.370729 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3367) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.371022 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.371126 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.371558 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.371646 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.371757 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.371817 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3366) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.371942 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.371998 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3366) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.372291 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.372396 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.372796 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.372883 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.372961 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.373035 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3365) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.373120 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.373177 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3365) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.373454 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.373559 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.373986 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.374073 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.374155 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.374214 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3364) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.374300 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.374356 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3364) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.374630 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.374735 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.375149 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.375240 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.375317 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.375377 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3363) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.375463 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.375519 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3363) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.375801 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.user
22:24:23.375910 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `user`.`id` AS `t1_c0`, `user`.`name` AS `t1_c1`,
`user`.`login` AS `t1_c2`, `user`.`password` AS `t1_c3`, `user`.`level` AS
`t1_c4`, `user`.`email` AS `t1_c5`, `user`.`city` AS `t1_c6`,
`user`.`about_me` AS `t1_c7`, `user`.`gender` AS `t1_c8`, `user`.`birthday`
AS `t1_c9`, `user`.`height` AS `t1_c10`, `user`.`weight` AS `t1_c11`,
`user`.`avatar_path` AS `t1_c12`, `user`.`facebook_id` AS `t1_c13`,
`user`.`date_add` AS `t1_c14`, `user`.`date_last_login` AS `t1_c15`,
`user`.`register_source` AS `t1_c16` FROM `user` `user` WHERE
(`user`.`id`=:ypl0)
22:24:23.376342 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.category
22:24:23.376430 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `category`.`id` AS `t1_c0`, `category`.`parent_id` AS
`t1_c1`, `category`.`name_pl` AS `t1_c2`, `category`.`name_en` AS `t1_c3`,
`category`.`icon` AS `t1_c4`, `category`.`met` AS `t1_c5` FROM `category`
`category` WHERE (`category`.`id`=:ypl0)
22:24:23.376507 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.photoCount
22:24:23.376569 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `photo` `t`
WHERE (`t`.`trip_id`=3357) GROUP BY `t`.`trip_id`
22:24:23.376667 trace system.db.ar.CActiveRecord
lazy loading Trip.commentCount
22:24:23.376723 trace system.db.CDbCommand
Querying SQL: SELECT `t`.`trip_id` AS `c`, COUNT(*) AS `s` FROM `comment`
`t` WHERE (`t`.`trip_id`=3357) GROUP BY `t`.`trip_id`