Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
15:12:24.68062 trace system.CModule
Loading "log" application component
15:12:24.69569 trace system.CModule
Loading "request" application component
15:12:24.70529 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
15:12:24.85834 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
15:12:24.86746 trace system.CModule
Loading "messages" application component
15:12:24.88546 trace system.web.filters.CFilterChain
Running filter UserController.filteraccessControl()
15:12:24.88872 trace system.CModule
Loading "user" application component