Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
16:51:10.574573 trace system.CModule
Loading "log" application component
16:51:10.575757 trace system.CModule
Loading "request" application component
16:51:10.576680 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
16:51:10.579680 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
16:51:10.580396 trace system.CModule
Loading "messages" application component
16:51:10.581355 trace system.CModule
Loading "user" application component
16:51:10.582026 trace system.CModule
Loading "session" application component
16:51:10.583544 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
16:51:10.587558 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
16:51:10.590632 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component