Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
10:56:04.461621 trace system.CModule
Loading "log" application component
10:56:04.463042 trace system.CModule
Loading "request" application component
10:56:04.463834 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
10:56:04.468854 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
10:56:04.470535 trace system.CModule
Loading "messages" application component
10:56:04.473129 trace system.CModule
Loading "user" application component