Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
05:12:39.104080 trace system.CModule
Loading "log" application component
05:12:39.105772 trace system.CModule
Loading "request" application component
05:12:39.107336 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
05:12:39.154200 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
05:12:39.155782 trace system.CModule
Loading "messages" application component
05:12:39.157620 trace system.CModule
Loading "user" application component
05:12:39.188101 trace system.CModule
Loading "session" application component
05:12:39.435080 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
05:12:39.699507 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
05:12:39.878746 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component