Log aplikacji
Znacznik czasu Poziom Kategoria Wiadomość
01:53:56.530787 trace system.CModule
Loading "log" application component
01:53:56.531877 trace system.CModule
Loading "request" application component
01:53:56.532732 trace system.CModule
Loading "urlManager" application component
01:53:56.535258 trace system.CModule
Loading "clientScript" application component
01:53:56.535953 trace system.CModule
Loading "messages" application component
01:53:56.536787 trace system.CModule
Loading "user" application component
01:53:56.537461 trace system.CModule
Loading "session" application component
01:53:56.568208 trace system.CModule
Loading "widgetFactory" application component
01:53:56.637204 trace system.CModule
Loading "coreMessages" application component
01:53:56.674063 trace system.CModule
Loading "assetManager" application component